Kažipot 55+ E-vključevanje v aktivno staranje.
Za odrasle otroke (55+), ki skrbijo za starše (75+)
.

Kažipot +55 olajša pridobivanje informacij iz zanesljivih virov za vse starejše, njihove odrasle otroke in vse, ki pomagajo seniorjem v Sloveniji. Podatki v Kažipotu pomagajo najti podatke, ki so objavljeni na spletnih straneh tistih organizacij, ki storitve seniorjem nudijo in podatke zbirajo, vzdržujejo in zagotavljajo. Naša skupina je na tem področju aktivna preko Erasmus projekta "Women Power Code", Društva slovensko - kitajskega prijateljstva, H2020 projekta ENRICH ter naših produktov, ki služijo tudi izobraževanju starejših in jih lahko najdete na našem portalu Bioanim.

Guide 55+. eInclusion in Active Aging.
For the adult children (55+) taking care of parents (75+)
.

Guide 55+ facilitates the obtaining of information from reliable sources for all elderly people, their adult children and all those who help seniors in Slovenia. The data in the Guide helps to find the data that are published on the websites of those organizations that provide services to the elderly and collect, maintain and provide data. Our working group is active on this field through our Erasmus project Women Power Code, Slovene Chinese Friendship Association, H2020 project ENRICH and our products that help also to educate elderly and can be found on our Bioanim portal.